เก่งกีฬา รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

หน้าหลัก
แผนผังโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ปรัชญา-วิสัยทัศน์
อัตลักษณ์-เอกลักษณ์
ยุทธศาสตร์ปี ๖๑-๖๕
ธงประจำโรงเรียน
ตราสัญญลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบบุคลากร
งานประกันคุณภาพ
รายงานประจำปี ๔๖
รายงานประจำปี ๔๗
รายงานประจำปี ๔๘
รายงานประจำปี ๖๐
รายงานประจำปี ๖๑
รายงานประจำปี ๖๒
รายงานประจำปี ๖๓
รายงานประจำปี ๖๔
คะแนน ONET
คะแนน ONET ๒๕๕๗
คะแนน ONET ๒๕๕๘
คะแนน ONET ๒๕๖๐
คะแนน ONET ๒๕๖๑
๗ ชนิดกีฬา
กีฬากรีฑา
กีฬาเซปักตะกร้อ
กีฬาฟุตบอล
กีฬายกน้ำหนัก
กีฬายูโด
กีฬาฮอกกี้
กีฬาบาสเก็ตบอล
สนามฝึกซ้อมกีฬา
นักกีฬากรีฑา
นักกีฬาเซปักตะกร้อ
นักกีฬาฟุตบอล
นักกีฬายกน้ำหนัก
นักกีฬายูโด
กีฬาฮอกกี้
กีฬาบาสเก็ตบอล
สารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
บทความน่ารู้
เว็บไซต์ดีมีประโยชน์
ราคากลาง
รายงานงบทดลอง
มกราคม ๖๐-ปัจจุบัน
กุมภาพันธ์ ๖๐--ปัจจุบัน
กรกฎาคม ๖๐-ปัจจุบัน
กันยายน ๖๐-ปัจจุบัน
ตุลาคม ๖๐-ปัจจุบัน
พฤศจิกายน ๖๐-ปัจจุบัน
ธันวาคม ๖๐-ปัจจุบัน
วารสาร
ปีการศึกษา ๖๓ ภาคเรียนที่ ๑
จดหมายข่าว

งานวางแผน

และงบประมาณ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕

แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ ๒๕๖๕

 

 

 

ร่วมลงนามถวายพระพร

ข่าวประชาสัมพันธ ์

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน

QR Code สมัครเรียนออนไลน์

การฝึกซ้อมของ ๗ ชนิดกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

กีฬายกน้ำหนัก คลิ๊กที่นี่

กีฬายูโด คลิ๊กที่นี่

กีฬาเซปักตะกร้อ คลิ๊กที่นี่

กีฬาฟุตบอล คลิ๊กที่นี่

กีฬากรีฑา คลิ๊กที่นี่

กีฬาบาสเกตบอล คลิ๊กที่นี่

กีฬาฮอกกี้ คลิ๊กที่นี่

 

 

ดูผลการเรียนคลิ๊กที่นี่

 

 
 
ประกาศงานพัสดุ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
 
 
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสารปรับอากาศขนาด 40-45 ที่นั่ง 1 คัน โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  
- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศขนาด 40-45 ที่นั่ง 1 คัน โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาจักรยานวัดงาน 1 รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  
- ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายกีฬา 4 รายการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  
 

ผู้บริหารโรงเรียน
ดร.ธนกร มีหินกอง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
หน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ภายในท้องถิ่น
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

ทีวีออนไลน์
หนังสือพิมพ์