ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****

 

 

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

เลขประจำตัวนักเรียน 223xxxxx (8 หลัก)

วันเกิด วว/ดด/ปปปป 31/12/2500