ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เก่งกีฬา..........รักษาวินัย..........ใฝ่เรียนรู้..........คู่คุณธรรม..........*****

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพร

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู

บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ณ เวทีกิจกรรม โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี