ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เก่งกีฬา..........รักษาวินัย..........ใฝ่เรียนรู้..........คู่คุณธรรม..........*****

ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายกีฬา ๔ รายการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ๔ รายการ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ๔ รายการ (PDF)