***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั่วไป
กิจวัตรประจำวัน
ทำเนียบบุคลากร
งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลผลการแข่งขันกีฬา
สนามฝึกซ้อมกีฬา
นักกีฬากรีฑา
นักกีฬาเซปักตะกร้อ
นักกีฬาฟุตบอล
นักกีฬายกน้ำหนัก
นักกีฬายูโด
ข้อมูลสารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา 2549
ประจำปีการศึกษา 2550
ประจำปีการศึกษา 2551
ประจำปีการศึกษา 2552
บทความน่ารู้
เว็บไซต์ดีมีประโยชน์
ปฏิทิน
 
ผลการแข่งขันทุกรายการ

ผู้ฝึกสอนฟุตบอลปัจจุบัน

     
นายกูลเดชา  หมื่นหาวงศ์
นายวุฒิชัย พิพิธกุล
นางสาวอมรรัตน์  จอมภา
 
ผู้บริหารโรงเรียน
นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขณะนี้เวลา
 
หน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
กระทรวงการท่องเที่ยว ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กรมบัญชีกลาง
E-Auction
กพร.
สมศ.
เว็บไซต์ภายในท้องถิ่น
ข้อมูลจังหวัดชลบุรี
รู้จักชลบุรี
ประวัติเมืองชลบุรี
5 ประสบการณ์มหัศจรรย์
20 แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
ประเพณีจังหวัดชลบุรี
ตำบลหนองไม้แดง
สินค้า OTOP ประจำจังหวัด
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเขต 2
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเขต 3
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
ทีวีออนไลน์
หนังสือพิมพ์


โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
222 หมู่ 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-054293 , 038-054292 , Fax 038-054293 , 038-054289
ติดต่อ : E-mail: cbss@ipe.ac.th
, ผู้ดูแลระบบ